Top

Popamokine veikla

Popamokine veikla

POPAMOKINĖ VEIKLA

Popamokinė veikla – labai svarbi moksleivių užimtumo sritis. Ji suteikia galimybes atsiskleisti jų gabumams, leidžia gilinti, išmokti praktiškai panaudoti žinias, įgytas pamokų metu. Taip pat patenkinti poreikius bei interesus. Popamokinė veikla taip pat yra neatsiejama moksleivio asmenybės ugdymo dalis. Jei bus tinkamai pasirinkta, tai stiprins savarankiškumą, kūrybiškumą, iniciatyvumą, pilietiškumą, lavins vaizduotę, komunikabilumą.
Popamokinėje veikloje moksleiviai realizuoja jų amžiuje svarbius socialinius – komunikacinius poreikius: pripažinimo ir įsitvirtinimo bendraamžių grupėse bei bendravimo.
Transformacijos laikotarpiu, daugelis moksleivių patiria spaudimą būti nesavimi. Kartais jauniems žmonėms sunku atsispirti neigiamai bendraklasių, televizijos , filmų įtakai, ypač jei neturi socialiai naudingo pomėgio. Taip pat tai gali būti dėl prastų mokymosi rezultatų kas gali sąlygoti žemą savivertę.

Popamokinė veikla taip pat atlieka ir prevencines funkcijas:

  • padeda formuoti kitokias vertybes žalingų įpročių atžvilgiu;
  • nusikalstamos veiklos prevencija;
  • prevencija prieš priklausomybes nuo narkotinių medžiagų ir kt.

Popamokinę veiklą gali sudaryti dailės, muzikos, šokio, sporto, dalykiniai būreliai.
Dalykinių būrelių lankomumą nulemia noras pagilinti žinias, įgyti papildomų naujų, pasiruošti sudėtingiau suprantamiems dalykams. Tokiais atvejais pradžia gali būti šiek tiek sudėtinga. Bet atlygis, kai tau pasisekė – neįkainojamas.
Taip pat labai svarbios yra tėvų nuostatos popamokinės veiklos atžvilgiu. Tėvai turėtų skatinti, motyvuoti mokytis visą gyvenimą, siekti žinių ir įgūdžių tobulinimo, saviraiškos ir savirealizacijos.

„AVILIUKE“ būreliai vyksta individualiai ir grupėse, priklausomai nuo vaiko amžiaus ar klasės.
Užsiėmimų metu dirbame su kiekvienu vaiku pagal individualų, tik jam sudarytą mokymosi, planą. Informaciją stengiamąsi pateikti , taip , kad būtų kuo geriau įsisavinta, bei vėliau panaudota.
Labai svarbu yra lankstesnis mokymo būdas, nemotyvuotų moksleivių motyvacijos didinimas, entuziasmas mokslo atžilgiu.

Padedame pradinių klasių moksleiviams užpildyti mokymosi spragas. Atskirų temų mokymas: rašyba, skyryba, stilius,skaitymas, rašinio

KAINA:

 Priešmokyklinukams 1 pamoka – 20 eur. (60 min.)
1 -4 klasės pamoka nuo 20 eur.
​5-8 klasės pamoka nuo 25 eur.

 

 

 

 

 

rašymas, teksto suvokimas.Skaičiavimas, daugybos lentelė. Padedam pasiruošti kontroliniams, atlikti namų darbus. 

Kiekvienas vaikas skirtingai kuria džiaugsmą šiame pasaulyje. Kiekvieną dieną…